Loader
विविध वडया-लाडू

विविध वडया-लाडू

Rs. 50 Rs. 45 10% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

आंबावडीपासून म्हैसूरपाकापर्यंत गोड वडयांचे विविध प्रकार, बाकरवडीपासून सुरळीच्या वडीपर्यंत तिखट वडयांचे विविध प्रकार आणि बुंदीच्या लाडूपासून डिंकाच्या लाडूपर्यंत लाडवांचे भरपूर प्रकार, पाककलेत निपुण असलेल्या सौ. वैजयंती केळकर यांनी य पुस्तकात अगदी सोप्या भाषेत सांगितले आहे.