Loader
Product

व्यावहारिक व्यूहरचना व्यवस्थापन

Rs. 225 Rs. 203 10% OFF

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

  • विद्याशाखा वाणिज्य

  • इयत्ता पहिले वर्ष

  • सत्र I

  • माध्यम मराठी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय व्यावहारिक व्यूहरचना व्यवस्थापन

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.