Loader
Product

व्यवसाय प्रशासन-१

Rs. 120 Rs. 108 10% OFF

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

  • विद्याशाखा वाणिज्य

  • इयत्ता पहिले वर्ष

  • सत्र I

  • माध्यम मराठी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय व्यवसाय प्रशासन

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.