Loader
विश्व भूगोल (मराठी)

विश्व भूगोल (मराठी)

Rs. 345 Rs. 293 16% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

 लेखक "माजिद हुसैन" यांनी रचलेले "विश्व भूगोल" पुस्तक "के.सागर प्रकाशन" यांनी प्रकाशित झाले आहे.या पुस्तकामध्ये  भौगोलिक माहिती व्यवस्थितरित्या मंडळी गेली आहे. नकाशे, आकृत्या या घटकांचा देखील वापर केला गेला आहे.

वरील पुस्तक खालील परीक्षांसाठी उपयोगाचे आहे.

1) केंद्र लोकसेवा आयोगाचे पूर्व व मुख्य परीक्षांसाठी

2) राज्य लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षांसाठी आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी